Red de Noordzee

Windmolens maken onze zee kapot

Al 8933 mensen tekenden de petititie

Teken de petitie Bekijk de video

Play video Lire la vidéo

Gevaar 1

Gehoorschade bij zeedieren

Het gehoor van vissen en zeedieren wordt zowel tijdens het heien als tijdens het draaien van de windmolens beschadigd. Het heien veroorzaakt klappen die tot wel 30 kilometer in de omgeving te horen zijn. Bruinvissen die zich binnen een straal van 1,8 kilometer rond het heien bevinden kunnen doof worden en gaan daardoor dood. Kleinere vissen kunnen zelfs ontploffen als ze zich binnen 50 meter van het heien bevinden!

Help Bruintje de bruinvis om voedsel te vinden tussen de windmolens die de mensen in zijn Noordzee hebben geplaatst. Kom niet te dicht bij de windmolens, want dan gaat Bruintje dood.

Speel het spel

Gevaar 2

Bodemstructuur kapot

In de zandbodem van de Noordzee verstoppen zich veel wormen en kleine kreeftjes. Platvissen woelen het zand om zodat ze van deze wormen en kreeftjes kunnen leven. Doordat het zand in de buurt van windmolenparken wegspoelt en de bodem harder wordt vertrekken deze wormen en kreeftjes naar rotsachtige verstopplekken waardoor de platvissen geen voedsel meer hebben.

Gevaar 3

Minder vangst voor vissers

De windmolens worden op plekken geplaatst waar strandbezoekers er geen last van hebben en waar de kosten laag zijn omdat de zee ondiep is. Dit zijn echter precies de plekken waar veel vissen komen om te paren, dankzij de gunstige temperatuur van de zee. Als daar windmolens komen zal deze temperatuur veranderen en zullen de vissen vertrekken naar plekken waar ze minder goed kunnen paren. Hierdoor blijft er minder vis over voor vissers en visverkopers die afhankelijk zijn van de vis.

Gevaar 4

Ongelukken en natuurrampen

De Noordzee is één van de drukst bevaren routes ter wereld. Ook worden schepen groter om meer lading te kunnen vervoeren. De geplande windmolenparken liggen dichtbij de vaarroutes van deze schepen. Schepen kunnen afdrijven of een verkeerde route nemen waardoor een ongeluk snel gebeurd is. De nadelige gevolgen voor de Noordzee zijn in dat geval niet te overzien.

Gevaar 5

Magnetische velden

Elektrische kabels veroorzaken magnetische velden, zo ook de kabels die van de windmolens naar de wal leiden. Om dit te compenseren worden de kabels diep onder de grond gelegd. Maar in de praktijk is dat niet altijd diep genoeg omdat de bodem van de Noordzee op een natuurlijke manier veranderd. Dit heeft effect op de bewegingen van vissen en zeedieren, maar daar wordt weinig onderzoek naar gedaan. En over het effect bij mensen die op zee werken is helemaal niets bekend.

Teken de petitie

(sign the petition here)

Red de Noordzee

  

Red de Noordzee: Windmolens maken onze zee kapot

**uw handtekening**

8,933 signatures

Deel met uw vrienden:

   

Al 8933 keer ondertekend

8,933 Mr. Wil C. feb 20, 2020
8,932 Dr w r. feb 20, 2020
8,931 Dr Hendrik L. feb 20, 2020
8,930 Mej Maria v. feb 20, 2020
8,929 Mr. Mark D. feb 20, 2020
8,928 Mr. Rutger B. feb 20, 2020
8,927 Mej Jelle K. feb 20, 2020
8,926 Mr. Aad K. feb 20, 2020
8,925 Mr. Marcel M. feb 20, 2020
8,924 Mej Marco d. feb 20, 2020